I lørdags mødte 20 herre- og 20 SUB09 damespillere op til træningsstarten i Ulbjerg. Det var efter årstiden fantastiske forhold for de fremmødte.
Det lidt beskedne fremmøde på herresiden skyldtes først og fremmest, at ikke mindre end 6 af 1. holdspillerne af forskellige grunde var forhindret i fremmøde.
Efter træningen og suppen præsenterede de 2 nye trænere Kasper Klavsen for herrerne og Flemming Neesgård (SUB09) sig selv, og deres forventninger til sæsonen 2017.


I forlængelse af ovenstående blev den årlige generalforsamling for UIF så afholdt, hvor ca. 25 interesserede deltog. Sæsonen 2016 blev betegnet som et rent jubelår, ikke mindst på grund af den dobbelte oprykning fra serie 3 til serie 1, men også årets økonomiske resultat var yderst tilfredsstillende. Men et overskud kommer som berettet ikke ud af ingenting. En del arrangementer, som UIF selv havde arrangeret, men også bl.a. Kringlefesten og andre arrangementer, hvor UIF har hjulpet til, har bevist, at mange bække små, godt kan blive til en stor Å.
Fra bestyrelsen ønskede Niels Jørgen Mathiassen ikke genvalg, og i stedet blev Christian Ørris Poulsen valgt.